vòtas (lot. votum – auka, noras, pažadas), koks nors daiktas, kabinamas ant šventų paveikslų, skulptūrų reiškiant padėką už įvairias malones. Dažniausiai votai yra širdies, rankos, kojos pavidalo dirbiniai iš tauriųjų metalų arba įvairūs vėriniai. Votais vadinami ir bažnyčiai padovanoti įvairūs įrenginiai (dažniausiai altoriai), paveikslai, liturginiai indai, drabužiai.