Autorius (-ė) Aleksandras Ernestas Plikusas

empirinis
skirstinys
vienas matematikos skirstinių. Daugiau
atsitiktinio dydžio
vidurkis
atsitiktinio dydžio skirstinio skaitinė charakteristika. Daugiau
atsitiktinis
dydis
dydis, kuris priklauso nuo atsitiktinumo ir įgyja realiąsias reikšmes. Daugiau
atsitiktinis
įvykis
įvykis, kuris tomis pačiomis sąlygomis gali įvykti arba neįvykti. Daugiau
autoregresija
atsitiktinės dydžių sekos narių regresinė priklausomybė nuo prieš tai buvusių narių. Daugiau
aposteriorinė
tikimybė
kurio nors įvykio sąlyginė tikimybė. Daugiau