Autorius (-ė) Stanislavas Dubauskas

bakalauras
kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas asmeniui, baigusiam pagrindinę universitetinių studijų programą. Daugiau
Jonas
Baltušis
lietuvių bibliotekininkas. 1976–1982 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius. Daugiau
autorių ženklų
lentelės
autorių pavardžių arba knygų antraščių pirmųjų raidžių deriniai, sugrupuoti abėcėliškai ir sunumeruoti arabiškais skaitmenimis. Naudojamos dokumentams ir jų bibliografiniams aprašams išdėstyti pagal autorių ir antraščių abėcėlę. Daugiau