Autorius (-ė) Algirdas Jonas Ambrazas

Glenn
Gould
Glenas Guldas, 20 a. Kanados pianistas, vargonininkas, kompozitorius, muzikologas. 5 Grammy apdovanojimų laureatas. Daugiau
Hector Louis
Berlioz
Hektoras Lui Berliozas, 19 a. prancūzų kompozitorius, muzikologas. Romantizmo atstovas, programinio simfonizmo kūrėjas. Daugiau
Pitagoras
senovės graikų filosofas, matematikas, akustikos pagrindėjas. Daugiau
Boleslav
Javorskij
Boleslavas Javorskis, 20 a. rusų muzikologas, pianistas, kompozitorius, pedagogas. Daugiau
Hermann Robert
Erpf
Hermanas Robertas Erpfas, 20 a. vokiečių muzikologas, kompozitorius. Daugiau
Julius
Juzeliūnas
20 a. lietuvių kompozitorius, muzikos teoretikas, pedagogas, visuomenės veikėjas. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1990). Daugiau
Bulgarijos
muzika
liaudies muzika susiklostė iš Balkanų pusiasalio šiaurėje gyvenusių tautų muzikinio folkloro. 9 a. bulgarams priėmus krikščionybę ėmė klostytis bažnytinė muzika, turinti liaudies muzikos elementų. Bulgarijos bažnytinė muzika paveikė rusų ir kitų slavų bažnytinę muziką. Daugiau
Ukrainos
muzika
gyvuoja kalendorinės, vestuvinės, buitinės, socialinės tematikos dainos. Profesionalioji muzika kurta dar Kijevo Rusioje. Nuo 10 a. gyvavo bažnytinis giedojimas, susiklostė savitas, vadinamasis Kijevo giedojimo stilius. Daugiau
Azerbaidžano
muzika
muzikos raidai įtaką darė Artimųjų ir Vidurinių Rytų muzikinės kultūros, po arabų užkariavimo 8–10 a. prigijo kai kurie arabų muzikos elementai. Daugiau
Portugalijos
muzika
glaudžiai susijusi su ispanų muzika. Liaudies muzikoje ryšku graikų, finikiečių, arabų muzikos, grigališkojo choralo įtaka. Profesionaliosios muzikos raida prasidėjo 12 a., Portugalijai tapus nepriklausoma valstybe. Daugiau