Autorius (-ė) Zenonas Ivinskis

Prūsijos slaptasis
valstybinis archyvas
veikė 1457–1945 Karaliaučiuje. Daugiau