Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

netiesioginė
nuosaka
lietuvių kalbos dalyvių vardininko formų, einančių tariniu ir reiškiančių netiesiogiai patirtą ar abejojamą veiksmą, paradigma. Daugiau
naudininkas
lietuvių kalbos vardažodžių ir įvardžių linksnis, atitinkantis kitų indoeuropiečių kalbų datyvą. Daugiau
nuosaka
morfologinė veiksmažodžio kategorija, skiriama pagal modalumą, t. y. kalbėtojo santykį su pasakymo turiniu. Daugiau
morfologija
gramatikos šaka, tiria žodžių formas, formų santykius ir sistemas, kaitybos paradigmas. Daugiau
morfas
mažiausias morfologijos vienetas, atstovaujantis morfemai. Daugiau
morfema
mažiausias reikšminis kalbos sistemos vienetas. Daugiau
morfologinė
kategorija
tam tikros žodžių klasės (kalbos dalies) morfologinių formų, priešinamų viena kitai reikšme ar funkcija, sistema. Daugiau
lotyniškieji
rašmenys
raidiniai ženklai, pradėti vartoti romėnų. Paliudyti nuo 7 a. prieš Kristų. Daugiau
lokatyvas
linksnis, žymintis vietos santykius. Daugiau
Leskieno
dėsnis
sieja priegaides su balsių ir dvibalsių trumpėjimu lietuvių kalbos žodžių gale. Daugiau