Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

kaityba
to paties žodžio įvairių gramatinių formų darymas. Daugiau
kaitybos
kamienas
kaitomų žodžių kamiengalis, nuo kurio formos priklauso jų kaitybos tipas (linksniuotė, asmenuotė). Daugiau
kamienas
žodžio pagrindinė dalis, kuri lieka atmetus galūnę ir kaitybos priesagą. Daugiau
katafora
santykis tarp kalbos elementų, kurių pirmasis nurodo į tolesnį (Viena žinau: tu negrįši). Daugiau
įnagininkas
lietuvių kalbos vardažodžių ir įvardžių linksnis, maždaug atitinkantis kitų kalbų instrumentalį. Daugiau
instrumentalis
daugelio sintetinių kalbų vardažodžių ir įvardžių linksnis. Lietuvių kalboje vadinamas įnagininku. Daugiau
jaustukas
interjekcija, nekaitomas žodis, tiesiogiai ir ekspresyviai reiškiantis jausmą, valios aktą ar paskatą jų neįvardydamas. Daugiau
išskyrimas
prasminį savarankiškumą turinčių žodžių formų ir jų junginių atribojimas nuo kitų sakinio dalių intonacija, rašte – skyrybos ženklais. Daugiau
jungtis
būseną arba jos kaitą žyminčio veiksmažodžio forma, einanti sudėtinio tarinio asmenuojamąja dalimi ir teikianti vardinei tarinio daliai gramatinę laiko, nuosakos, kartais ir asmens reikšmę. Daugiau
ištiktukas
nekaitomas žodis, tiesiogiai perteikiantis ar mėgdžiojantis veiksmo sukeltą garsą, vaizdą, kartais ir pojūtį. Daugiau