Autorius (-ė) Eugenijus Jovaiša

Rupunionių
lobis
rastas 1980 Vilniaus pedagoginio instituto ekspedicijai (vadovas Eugenijus Jovaiša) kasinėjant Rupunionių kapinyną. Datuojamas 11–13 amžiumi. Daugiau