Autorius (-ė) Galina Michailova

Dmitrij
Kedrin
Dmitrijus Kedrinas, 20 a. rusų poetas. Poezijoje vyrauja Rusijos istorijos, jos gamtos, praeities kūrėjų aukštinimo ir jų bejėgiškumo susidūrus su valdžios prievarta temos. Daugiau
Valentin
Katajev
Valentinas Katajevas, 20 a. rusų rašytojas. Ankstyvojoje prozoje vyrauja revoliucijos, Rusijos pilietinio ir SSRS–Vokietijos karo tematika. Vėlesniuose kūriniuose vyrauja improvizacija praeities ir dabarties temomis, derinama asociatyvi naracija, realizmas ir avangardizmas. Daugiau
Olga
Berggolc
Olga Bergolc, 20 a. rusų rašytoja. Poezijoje atsispindi autentiški Leningrado blokadą patyrusių žmonių išgyvenimai, aukštinamas dvasios tvirtumas, patriotizmas. Daugiau
Anatolij
Kim
Anatolijus Kimas, rusų rašytojas. Ankstyvajai prozai būdinga korėjiečių pasaulėjautos, buities, tautosakos motyvai, filosofiniuose romanuose priešpriešino Dievo sukurtą pasaulį ir žmogaus veiklos keliamą disharmoniją, nagrinėjo ekologines problemas. Daugiau
Julij
Kim
Julijus Kimas, rusų rašytojas. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio vienas populiariausių rusų dainuojamosios poezijos atstovų. 1968–85 sukūrė dainų tekstus daugiau kaip 40 kino ir TV filmų. Daugiau
Olga
Anstej
20 a. rusų poetė. Kūrybai būdinga praeities atsiminimų, tėvynės netekties, moters vienatvės motyvai, griežta klasikinė forma. Daugiau
Viktor
Jerofejev
Viktoras Jerofejevas, rusų rašytojas. Vienas žymiausių postmodernistų rusų literatūroje. Daugiau
Roman
Gul
Romanas Gulis, 20 a. rusų rašytojas. Autobiografinėse knygose pavaizdavo revoliuciją, pilietinį karą, rusų emigraciją. Daugiau
Nikolaj
Gumiliov
Nikolajus Gumiliovas, 20 a. rusų poetas. Vienas akmeizmo teoretikų, jo vieno manifestų autorius. Daugiau
Jelena
Guro
20 a. rusų rašytoja, dailininkė. Kūrybai būdinga impresionizmo, simbolizmo ir futurizmo apraiškos, vyrauja motinystės mitologizacijos, gamtos ir žmogaus santykių temos. Daugiau