Autorius (-ė) Petras Kimbrys

Laiškas
Titui
viena Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygų, įtraukta į Pastoracinius laiškus. Vienas Pauliaus laiškų. Daugiau
laiškas
Biblijos literatūros žanras. Daugiau
Aleksandrijos koptų
patriarchatas
Egipto Rytų apeigų (koptų apeigos) katalikų vietinė Bažnyčia. Daugiau
Aleksandrijos
patriarchatas
Aleksandrijos ir visos Afrikos (graikų stačiatikių) patriarchatas, Aleksandrijos Bažnyčia, autokefalinė Bizantijos apeigų Rytų Stačiatikių Bažnyčia. Daugiau
koptų
apeigos
Koptų Stačiatikių Bažnyčios ir Aleksandrijos koptų patriarchato apeigos. Priklauso Rytų apeigų liturgijos tradicijos Aleksandrijos apeigų grupei. Daugiau
Koptų Stačiatikių
Bažnyčia
senovės Rytų Stačiatikių (koptų apeigų) Bažnyčia. Centras – Kairas. Daugiau
Karalių
knygos
Senojo Testamento dvi Istorinės knygos – Karalių pirma knyga ir Karalių antra knyga. Daugiau
Jeremijo
knyga
viena Senojo Testamento Pranašų knygų. Daugiau
Istorinės
knygos
Senojo Testamento knygų grupė. Daugiau
Juditos
knyga
viena Senojo Testamento knygų. Daugiau