Autorius (-ė) Petras Kimbrys

Chaldėjų
Bažnyčios
Rytų Bažnyčios, kuriose laikomasi chaldėjų apeigų. Daugiau
Danieliaus
knyga
viena Senojo Testamento Pranašų knygų. Pavadinta izraelitų pranašo Danieliaus, kuriam priskiriama autorystė, vardu. Daugiau
Eritrėjos Stačiatikių
Bažnyčia
viena Rytų Bažnyčių, kurioje laikomasi etiopų apeigų. Daugiau
Esteros
knyga
viena Senojo Testamento Istorinių knygų. Pavadinta pagrindinės veikėjos vardu. Parašyta apie 150 prieš Kristų. Daugiau
etiopų
apeigos
Eritrėjos Stačiatikių Bažnyčios, Etiopų Stačiatikių Bažnyčios bei Eritrėjos ir etiopų unitų apeigos. Daugiau
Etiopų Stačiatikių
Bažnyčia
viena Rytų Bažnyčių, kurioje laikomasi etiopų apeigų. Daugiau
Evangelija
katalikų ir stačiatikių liturgijoje – skaitinys, vienos Naujojo Testamento evangelijų ištrauka. Daugiau
Evangelija
Naujajame Testamente – geroji naujiena apie išganymą, paskelbta Jėzaus Kristaus. Daugiau
evangelija
Senojo Testamento graikiško vertimo (Septuagintos) pranašų tekstuose – pranešimas. Daugiau
Evangelija pagal
Joną
ketvirtoji Naujojo Testamento knyga, priklauso Keturių evangelijų grupei. Daugiau