Autorius (-ė) Mindaugas Bloznelis

Liudas
Dambrauskas
Lietuvos rezistentas, chemikas, publicistas. Prisidėjo prie Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto įkūrimo (1943), vienas rezistencinio paveldo bendrijos Atmintis įkūrėjų (1993) ir vadovų. Su kitais padarė 21 išradimą. Daugiau
Adelė
Dirsytė
20 a. lietuvių mokytoja. Kankinė. Daugiau