Autorius (-ė) Aldona Juodelienė

ariozo
teksto intonavimo (melodeklamacijos) tipas, tarpinis tarp kantilenos ir rečitatyvo. Daugiau
Pierre
Attaingnant
Pjeras Atenjanas, 16 a. prancūzų muzikos leidėjas. Daugiau
Leopold
von Auer
Leopoldas fon Aueris, 19–20 a. vengrų smuikininkas, pedagogas. Daugiau
Australijos
muzika
sudaro aborigenų muzika ir Australijoje apsigyvenusių europiečių adaptuota liaudies bei profesionalioji muzika. Daugiau
Azerbaidžano
muzika
muzikos raidai įtaką darė Artimųjų ir Vidurinių Rytų muzikinės kultūros, po arabų užkariavimo 8–10 a. prigijo kai kurie arabų muzikos elementai. Daugiau
Fryderyk
Chopin
Friderikas Šopenas, 19 a. lenkų kompozitorius, pianistas, pedagogas. Romantizmo atstovas. Daugiau
ciklas
muzikos žanras; muzikos kūrinys, sudarytas iš savarankiškų dalių, suvienytų bendros meninės idėjos. Daugiau
čardašas
vengrų ir Vengrijos čigonų šokis. Daugiau
čigonų
muzika
romų muzika, priskiriama originalios čigonų taboro dainos, čigonų perimtos ir interpretuotos kitų tautų liaudies dainos, čigonų muzikantų atliekama Europos šalių miestų buitinė muzika. Daugiau
daina
poezijos ir muzikos kūrinys. Skiriamos liaudies ir autorinės dainos. Daugiau