Autorius (-ė) Algimantas Misiūnas

ekonominės
prognozės
prognozės, kurios numato galimų būsimų ekonominių procesų eigą, rezultatus, jų pasiekimo alternatyvius būdus. Daugiau