Autorius (-ė) Viktoras Petkus

Lietuvos Helsinkio
grupė
lietuvių antisovietinio pasipriešinimo organizacija, įsteigta 1976 11 25. Tikslas – informuoti Helsinkio pasitarime (1975) dalyvavusių valstybių vyriausybes apie žmogaus teisių pažeidimus SSRS okupuotoje Lietuvoje. Daugiau