Autorius (-ė) Vaclovas Juodpusis

Juozas
Neimontas
19–20 a. lietuvių vargonininkas, choro dirigentas. Daugiau
Leo
Normet
Leo Normetas, 20 a. estų kompozitorius, muzikologas, pedagogas. Daugiau
Petras
Oleka
19–20 a. dainininkas (bosas), režisierius, pedagogas. Daugiau
Juozas
Pakalnis
20 a. lietuvių kompozitorius, dirigentas, fleitininkas virtuozas, pedagogas. Daugiau
Zenonas
Paulauskas
20 a. lietuvių dainininkas (bosas), pedagogas. Daugiau
Raimonds
Pauls
Raimondas Paulas, latvių kompozitorius, pianistas, politikas. Daugiau
Jadvyga
Petraškevičiūtė
20 a.–21 a. pradžios Lietuvos ir Lenkijos dainininkė (dramatinis sopranas), pedagogė. Daugiau
Kipras
Petrauskas
20 a. lietuvių dainininkas (tenoras), pedagogas. Pasaulio tautų teisuolis (1999). Daugiau
Peteris
Plakidis
Pėteris Plakidis, 20 a.–21 a. pradžios latvių kompozitorius, pianistas. Daugiau
Chaimas
Potašinskas
20 a.–21 a. pradžios Lietuvos dirigentas, pianistas, pedagogas. Daugiau