Lenkijos nepriklausomybės diena

L
Lenkijos
istorija
Lenkijos valstybė susikūrė 10 amžiuje. 1025 tapo karalyste. 1569 su Lietuva sudarė federacinę valstybę – Abiejų Tautų Respubliką. 18 a. pabaigoje pasidalyta Austrijos, Prūsijos ir Rusijos. 1918 11 11 atkurta nepriklausoma Lenkijos valstybė. 1945–1989 valdė prosovietinė komunistinė vyriausybė. NATO (1999) ir Europos Sąjungos (2004) narė. Daugiau