Lietuvos ir Vatikano santykių 100-metis

V
Vatikano santykiai
su Lietuva
Pirmasis nepriklausomos Lietuvos atstovas prie Apaštalų sosto paskirtas 1919. 1922 11 10 Apaštalų Sostas pripažino Lietuvą de jure. Lietuvos sovietinės okupacijos (1940) Vatikanas nepripažino, Lietuvos pasiuntinybė Vatikane veikė visą sovietų okupacijos laikotarpį. Daugiau