Alfonsas Mikulskis

Alfonsas Mikulskis

Mikùlskis Alfonsas 1909 10 14Deglėnai (Pušaloto vlsč.) 1983 10 14Cleveland (1994 07 02 perlaidotas Vilniuje), lietuvių dirigentas, kompozitorius, violončelininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas, poetas, publicistas. Šaulių sąjungos garbės narys (1981). 1926–30 mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje. 1937 baigė Kauno konservatoriją (muzikos pedagogikos ir chorvedybos klases). Kompozicijos mokėsi pas J. Gruodį (1937–38) ir Vilniaus muzikos mokykloje pas J. Bendorių (1941–43), Stuttgarte pas G. von Albrechtą (1947), Reutlingene pas H. Herrmanną (1948–49), diriguoti – pas J. Kačinską Vilniaus muzikos mokykloje (1941–43).

1930–32 Valstybinio radiofono ir Valstybės operos orkestrų artistas. 1930 įkūrė radiofono vyrų oktetą, 1931 – vyrų chorą Nemunas. Nuo 1932 Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjungos, nuo 1934 Klaipėdos krašto šaulių vyrų ir nuo 1938 Klaipėdos prekybos instituto vyrų choro vyriausiasis dirigentas. 1933 ir 1938 Mažosios Lietuvos regioninių dainų švenčių rengėjas ir dirigentas. 1938 dėstė Klaipėdos muzikos mokykloje (violončelės klasėje), griežė mokyklos styginių kvartete, padėjo J. Kačinskui suburti Klaipėdos simfoninį orkestrą, 1938–43 Pedagoginio instituto lektorius, studentų choro dirigentas. 1939 įkūrė Panevėžio, 1940 – Vilniaus šaulių vyrų chorą; šį 1940 sujungė su žmonos O. Mikulskienės vadovaujamu kanklininkių orkestru, tautinių šokių grupe ir subūrė Čiurlionio ansamblį (jam vadovavo iki mirties). Nuo 1941 filharmonijos liaudies dainų ir šokių ansamblio (vadovas J. Švedas) dirigentas. 1942 filharmonijos ir Vilniaus operos choro meno vadovas, 1942–43 filharmonijos mažojo simfoninio orkestro dirigentas. 1941–44 koncertavo Lietuvoje su meno kolektyvais ir kaip solistas violončelininkas (buvo pasivadinęs Vyčiu). Parašė straipsnių apie muziką, kultūrą, politiką.

Veikla emigracijoje

1944 pasitraukė į Austriją, 1945 – į Vokietiją. 1944 08 17 Vienoje atkūrė Čiurlionio ansamblį, su juo koncertavo Vienoje, Berlyne ir kitur. 1949 su ansambliu persikėlė į Clevelandą, su juo koncertavo Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Kolumbijoje, Venesueloje. Dėstė dainavimą Clevelando lituanistinėse mokyklose, M. Valančiaus lituanistinėje mokykloje įkūrė Aukuro ansamblį (kanklių orkestrui vadovavo O. Mikulskienė), kūrė jam repertuarą. JAV lietuvių bendruomenės vienas steigėjų, nuo 1955 tarybos narys, 1955–58 Centro valdybos narys, kultūros vadovas. 1961–63 tarybos prezidiumo vicepirmininkas, 1963–68 Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkas švietimo reikalams. Dirigavo simfoninius koncertus Clevelande, Vašingtone. 1956, 1961 Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados lietuvių dainų švenčių dirigentas, 1983 garbės dirigentas.

Kūriniai

Sukūrė kūrinių simfoniniam orkestrui, kanklėms (Saulės ratas orkestrui, 1963), tautines mišias Už kenčiančią Lietuvą chorui ir vargonams (išleista 1996 Vilniuje), kūrinių lietuvių liaudies muzikos instrumentų orkestrui, religinių giesmių ir dainų (dauguma tekstų A. Mikulskio), harmonizavo daugiau kaip 100 liaudies dainų.

Knygos

Čikagoje išleistos A. Mikulskio muzikinės kūrybos knygos Dainos ir giesmės (1987), Skambėkite, kanklės (1990), Tau, brangi Tėvyne (1991).

Apdovanojimai

Gedimino 5 laipsnio ordinas, Šaulių Žvaigždės ordinas (abu 1938), Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos I muzikos premija (1980).

L: O. Mikulskienė Čiurlionio ansamblis 1940–1949. Dienoraštis / parengė V. Juodpusis Vilnius 2000; V. Juodpusis Čiurlionio ansamblis 1949–1991. Onos Mikulskienės dienoraštis Vilnius 2005.

90

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką