Bulova, Lietuvos pasipriešinimo sovietinaiam okupaciniam režimui dalyvių šeima.

Kilę iš Kalpokiškio vienkiemio (Rokiškio vlsč.). Tėvas Pranciškus Bulovas (g. 1888 Laukupėnuose, Panemunėlio vlsč., m. 1945 02 02 Rokiškyje) už partizanų rėmimą 1944 08 19 buvo suimtas, kalintas Rokiškio apskr. saugumo skyriuje. 1945 01 25 Karo tribunolo Vilniuje nuteistas 10 m. kalėjimo ir 5 m. tremties. Mirė kalinamas Rokiškyje. Palaikai buvo užkasti Rokiškio buvusio oro uosto teritorijoje Bajoruose (Rokiškio kaimiškoji seniūnija). Karys savanoris (2000, po mirties). Užkasimo vietoje 1997 jam ir kitiems rezistentams pastatytas kryžius.

Sūnus Juozas (slapyvardžiai Iksas, Nežinomasis; g. 1922, m. 1949 11 14 Plunksnuočių miške, prie Žiobiškio) partizanu tapo 1944. Nuo 1948 vasaros buvo Kunigaikščio Margio rinktinės Gedimino kuopos vadas, kartu rinktinės kuopų ir būrių ryšininkas. 1949 11 02 su žmona partizane ir poete R. D. Glemžaite‑Buloviene (R. D. Glemžaitė), broliu Antanu, partizanais Petru Indriuškevičiumi‑Dainiumi, Šiaučiumi (g. 1912 06 13), Jonu Katele‑Pūku (g. 1908 ar 1924) ir Kaziu Kirstuku‑Muku (g. 1912 ar 1925) įsikūrė bunkeryje Plunksnuočių miške, tarp Žiobiškio ir Juodupės. Visi žuvo bunkeryje, kurį susprogdino saugumo agentas Maskva (buvęs partizanas A. Lūža). Palaikai, manoma, buvo užkasti už Juodupės kapinių. Vyresnysys puskarininkis (1999, po mirties). Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (2001) ir Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius (2010, po mirties).

Antanas (slapyvardis Budrys; g. 1928, m. 1949 11 14) partizanu buvo nuo 1944. Priklausė brolio Juozo vadovaujamai Gedimino kuopai. Abu su bendražygiais žuvo bunkeryje. 2004 žuvimo vietoje jiems pastatytas atminimo ženklas. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (2001, po mirties). Jonas (slapyvardžiai Gaubicas, Vėjas; g. 1926, m. 1947 12 17) partizanu tapo 1945, buvo Kunigaikščio Margio rinktinės Dariaus ir Girėno kuopos būrio vadas. 1947 12 17 kautynėse su saugumiečių grupe prie Steponių kaimo buvo sužeistas, atsišaudydamas dengė kovos draugus ir traukėsi Žiobiškio link. Nusišovė (arba susisprogdino) Vilkų kaime prie Vingerinės upelio (Rokiškio vlsč.). Palaikai išniekinti Žiobiškyje, vėliau Rokiškio miesto turgaus aikštėje. Užkasti, manoma, Kalniškio žvyrduobėse už Rokiškio (dabar Rokiškio miesto teritorija). Žuvimo vietoje 2007 pastatytas paminklas. Visi 3 broliai ir R. D. Glemžaitė‑Bulovienė yra kariai savanoriai (1999, po mirties).

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką