daugiamasteliniai žemėlapiai

daugiamastelniai žemlapiai, interaktyvūs žemėlapiai, kuriuose duomenys rodomi pasirinktų skirtingų mastelių vaizdais; žemėlapių rūšis. Didinant arba mažinant žemėlapio vaizdą ekrane, pateikiami duomenys generalizuojami ir vaizduojami sutartiniais ženklais taip, kad perėjimas nuo bendresnio prie detalesnio vaizdo būtų kiek įmanoma sklandesnis ir tolygesnis. Tokiuose žemėlapiuose būna išlaikytas stilistinis vientisumas, perėjimas nuo vieno mastelio prie kito atrodo natūralus.

Daugiamastelinio žemėlapio stambiausias mastelis siejamas su baziniu jam panaudotų geografinių duomenų masteliu. Jei leidžiamas didesnis nei bazinis peržiūros mastelis, susidaro klaidingas įspūdis, kad šaltinio duomenys yra tikslesni negu iš tiesų. Smulkesniais masteliais nei bazinis vaizduojami duomenys paprastai apibendrinami taip, kad žemėlapio apkrova atitiktų naują mastelį (žemėlapis nebūtų per daug vizualiai apkrautas): nerodomi smulkūs objektai, mažinamas generalizuojamas linijas sudarančių taškų skaičius, parenkami paprastesni simboliai, agreguojami originalūs objektai (pvz., vaizduojami ne sklypai, o kadastro vietovės, teritorija su atskirais pastatais apibendrinama kaip užstatyta teritorija). Smulkaus mastelio žemėlapio sluoksnių duomenys būna apibendrinami statistiškai (pvz., vietoje skirtingų žemėnaudų plotų rodomos jų skaičių ir santykį seniūnijose atspindinčios skritulinės diagramos).

daugiamastelinio batimetrinio žemėlapio vaizdas (masteliai 1:50 000 ir 1:10 000; Lietuvos erdvinės informacijos portalas, 2021)

Daugiamastelinio žemėlapio skirtingų mastelių vaizdai būna kuriami naudojant iš anksto apdorotus duomenis arba generalizuojami automatiškai (pagal duomenų transformavimo ir simbolizavimo taisykles).

skirtingas objektų skaičius skirtingų mastelių Google žemėlapio fragmentuose (Google Maps, 2021)

284

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką