Bušnskis Ignotas (lenk. Ignacy Buszyński) 1807Šaukotas 1873 10 03Mintauja (dabar Jelgava), Lietuvos istorikas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas. Bajoras. Baigė Kražių gimnaziją, mokėsi Vilniaus universitete. 1853–55 Raseinių apskrities bajorų vadovas. Už paramą 1863–1864 sukilėliams su sūnumi ištremtas į Sibirą, jo Baltojo Šaukoto dvaras konfiskuotas. 6 dešimtmetyje įsitraukė į Žemaitijos praeities tyrimo sąjūdį. Rašė lenkiškai. Parašė studijas apie Šiluvos bažnyčią (1859), Raseinių dominikonų vienuolyną ir bažnyčią (1861), Dubysą (1871), Kražius (1872), Nevėžio apylinkes (Brzegi Niewiaży 1873). Svarbiausiame veikale – Raseinių pavieto istorinis ir statistinis aprašymas (Opisanie historyczno-statystyczne powiatu Rossieńskiego… 1874) pateikė daug žinių apie gyventojų verslus, ypač žemdirbystę, žemės ūkio įrankius, valstiečių maistą, drabužius, trobesius. Su kitais rūpinosi išspausdinti S. Daukanto raštus.

I. Bušinskio knygelės Dubissa, główna rzeka w dawnem Księztwie Żmujdzkiem, dziś w gubernji kowienskiej (1871; Varšuvos nacionalinė biblioteka) antraštinis lapas ir įklija žemėlapis

2111

2273

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką