Jonas Petronis

Petrónis Jonas 1911 07 01Diktarai (Utenos vlsč.) 2005 06 06Kaunas, lietuvių muzikos leidėjas. Mokėsi Utenos Saulės gimnazijoje. 1929 apsigyveno Kaune. 1939–40 Šv. Kazimiero draugijos knygyno vedėjas. 1940–41 nacionalizuotų J. Karvelio prekybos namų vedėjas. 1942 rudenį organizavo privačią leidyklą, įsteigė muzikos reikmenų knygyną (veikė iki 1944 liepos). Nuo 1945 Valstybinės Grožinės literatūros leidyklos (nuo 1964 leidykla Vaga) Gamybos skyriaus vedėjas, 1959–83 direktoriaus pavaduotojas gamybos reikalams. 1990 Kaune įregistravo savo leidyklą. Išleido daugiau kaip 100 pavadinimų leidinių, daugiausia lietuvių kompozitorių klasikų (J. Gaidelio, J. Gruodžio, V. Jakubėno, J. Kačinsko) vokalinių ir instrumentinių kūrinių, M. K. Čiurlionio visą simfoninę, chorinę, kvartetinę, fortepijoninę muziką, tapybos darbų reprodukcijas. Spausdino Leipcige ir Kaune. Beveik visi leidiniai dvikalbiai, tiražai nuo 500 (simfoninių kūrinių partitūros) iki 20 000 egzempliorių (Lietuvių karių dainos). Viršelius leidiniams kūrė dailininkai T. Kulikauskas, M. Labuckas, V. Vijeikis, V. Bačėnas.

L: D. Kučinskas M. K. Čiurlionis Jono Petronio leidiniuose / Muzikos barai 2000 nr. 9–10; Jono Petronio leidyklos katalogas / sud. D. Kučinskas Kaunas 2001.

143

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką