Szujski Józef (Juzefas Šùiskis) 1835 06 16Tarnów 1883 02 07Krokuva, lenkų istorikas, politikas, rašytojas. Dalyvavo 1863–64 sukilime. Vėliau buvo stančykų vienas ideologų ir vadovų, 1866–83 Galicijos seimo, 1867–81 Austrijos parlamento deputatas. Nuo 1869 Krokuvos universiteto profesorius, Lenkijos istorijos katedros vedėjas, 1878–79 universiteto rektorius. 1872 su kitais Krokuvoje įkūrė Lenkų mokslų akademiją, 1872–83 jos generalinis sekretorius. Tyrė daugiausia Lenkijos naujųjų laikų (ypač domėjosi Abiejų Tautų Respublikos žlugimo priežastimis), t. p. vidurinių amžių raidą. Su kitais sukūrė Krokuvos istoriografijos mokyklą – jos pagrindinės tezės, pirmiausia kritiškas požiūris į Abiejų Tautų Respublikos valstybinę santvarką, pagrįstos istorinėje sintezėje Dvylika turiningai papasakotos Lenkijos istorijos knygų (Historyi polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście 1880). Kiti veikalai: Lenkijos istorija, surašyta pagal naujausius tyrimus (Dzieje Polski podług ostatnich badań spisane 4 tomai 1862–66), Długoszo pažiūros Europos istoriografijos fone (Stanowisko Długosza na tle historiografii europejskiej 1879), Renesansas ir reformacija Lenkijoje (Odrodzenie i reformacja w Polsce 1880), Istoriniai pasakojimai ir svarstymai (Opowiadania i roztrząsania historyczne 2 tomai 1882). Parengė istorinių šaltinių publikacijų, parašė istorinių dramų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką