Kauno apskrities viešoji biblioteka

Kaũno apskritiẽs viešóji bibliotekà, didžiausia Vidurio Lietuvos biblioteka; Kauno apskrities bibliografijos ir informacijos centras. Yra Kaune.

Veikla

Kaupia ir saugo kaunistiką, universalų lietuvių ir užsienio dokumentų (daugiausia humanitarinių ir socialinių mokslų, taip pat gamtos ir technikos mokslų, dailės, muzikos, grožinės literatūros) spaudinių fondą įvairiose laikmenose (iš viso apie 1,8 mln. dokumenų, 2022). Turi gausų 16 amžiaus–20 amžiaus pirmos pusės lietuvių kultūros dokumentinį paveldą. Organizuoja mokslinius, metodinius, informacinius, edukacinius renginius, įvairius mokymus, skaitmenina leidinius, kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekomis rengia Lietuvos nacionalinę retrospektyviąją bibliografiją. Leidžia Kaunui skirtus, bibliografinius ir kitus leidinius, atvirukus. Turi apie 14 tūkstančių registruotų vartotojų. 2018 aptarnavo daugiau kaip 170 000 lankytojų, 2020 – 128 570 lankytojų.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos rūmai Donelaičio gatvėje (buvę Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, pastatyti 1938, architektas Vytautas Landsbergis‑Žemkalnis)

Struktūra

Yra Bendrųjų reikalų, Bendrųjų fondų saugojimo, Finansų, Katalogavimo, Komplektavimo, Kultūros vadybos, Medijų ir elektroninių paslaugų, Meno ir muzikos, Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros, Eksploatavimo ir Ūkio skyriai, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos, Strateginės plėtros ir inovacijų centrai.

Veikia Kaunistikos, Gamtos mokslų literatūros, Grožinės literatūros, Humanitarinės literatūros, Meno leidinių, Muzikos leidinių, Teminės literatūros skaityklos, Periodikos, Senųjų ir retų spaudinių, Teminės literatūros, Vaikų literatūros skaityklos, Vokiškų ir šveicariškų leidinių biblioteka.

Istorija

Biblioteka įkurta 1950 10 01 kaip Kauno srities biblioteka, 1953–1980 Kauno viešoji biblioteka, 1980–1990 Kauno viešoji J. Paleckio biblioteka, 1990–1995 Kauno viešoji biblioteka, nuo 1995 Kauno apskrities viešoji biblioteka.

Pradinį fondą (23 125 egzemplioriai) sudarė spaudiniai, gauti iš Lietuvos centrinės valstybinės bibliotekos ir bibliotekų kolektoriaus, teisininko ir istoriko A. Janulaičio (13 646 egzemplioriai) ir profesoriaus P. Šalčiaus asmeninės bibliotekos. 1957–1992 Kauno apskrities viešoji biblioteka gaudavo iš dalies mokamą SSRS, nuo 1963 – Lietuvos nemokamą privalomąjį egzempliorių. 1987 atidaryti naujieji bibliotekos rūmai (skaitytojai aptarnaujami dviejuose pastatuose).

Nuo 1993 bibliotekoje saugomas Lietuvos spaudos antrasis archyvinis egzempliorius.

2004 bibliotekos fonduose buvo 2 117 800 vienetų dokumentų: 1 104 120 knygų, 516 880 žurnalų, 108 920 tęstinių, 107 510 natų, 23 620 vaizdo leidinių, 39 810 garso ir kitų dokumentų.

Vadovai

1

2271

Kauno viešoji biblioteka

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką