„Laborem Exercens“, popiežiaus Jono Pauliaus II socialinė enciklika. Paskelbta 1981 pirmosios socialinės enciklikos Rerum Novarum 90 metų sukakties proga. Skirta darbo klausimams.

Sudaro 5 skyriai. Pirmajame išdėstyti temos pasirinkimo motyvai, atskleistas ryšys su popiežiaus Leono XIII enciklika Rerum Novarum. Antrajame skyriuje remiantis Biblijos ir teologijos tradicijomis kalbama apie darbą kaip vieną esminių žmogaus gyvenimo elementų, Dievo paveikslo žmoguje dalį. Anot Laborem Exercens, darbas turi ne tik objektyvią (darbo rezultatai, gaminiai), bet ir subjektyvią (darbas reikšmingas žmogui ir jo tobulėjimui) dimensiją. Dėl šios dimensijos darbas yra vertingiausias ir negali būti vertinamas vien tik kaip prekė. Trečiajame skyriuje analizuojami darbo ir kapitalo konflikto aspektai, ketvirtajame kalbama apie žmogaus teises darbe, penktajame svarstoma apie darbo vaisingumą, parodoma, kaip dirbdamas žmogus vienijasi su Kristumi ir prisideda prie pasaulio ir savo išganymo.

1210

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką