Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Lietuvõs Respùblikos finánsų ministèrija, vykdomosios valdžios institucija, formuojanti fiskalinę politiką, garantuojanti efektyvų ir racionalų valstybės ir Europos Sąjungos lėšų valdymą ir naudojimą, finansų sektoriaus plėtrą ir sklandų kitų finansų srities priemonių įgyvendinimą. Yra Vilniuje.

Tikslai

Finansų ministerijos pastatas Vilniuje (2019)

Ministerija siekia stiprinti šalies įtaką Europos Sąjungoje ir tarptautinėse organizacijose, užtikrinti viešųjų finansų tvarumą, didinti ekonomikos produktyvumą ir skatinti inovacijas, efektyviai investuojant ir pritraukiant papildomus išteklius, t. p. formuoti aiškią, skaidrią ir šalies gerovės augimą skatinančią mokesčių politiką, didinti viešųjų išteklių valdymo, skirstymo ir naudojimo efektyvumą, stiprinti organizacijos kultūrą, didinti veiklos efektyvumą, darbuotojų įsitraukimą ir kompetencijas.

Ministras

Ministerijai vadovauja Ministro Pirmininko teikimu Lietuvos Respublikos Prezidento skiriamas finansų ministras. Jis atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Euro grupėje, t. p. yra Lietuvos valdytojas Pasaulio banke, Europos investicijų banke, Šiaurės investicijų banke, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke bei Europos stabilumo mechanizme, Tarptautiniame valiutos fonde – pakaitinis valdytojas.

Pavaldžios įstaigos

Prie ministerijos veikia (2019) Muitinės departamentas (Lietuvos muitinė), Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos statistikos departamentas, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo, Lošimų priežiūros, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos bendrovės Būsto paskolų draudimas, Lietuvos energija, Viešųjų investicijų plėtros agentūra, Giraitės ginkluotės gamykla, valstybės įmonės Turto bankas, Lietuvos prabavimo rūmai, Indėlių ir investicijų draudimas.

Istorija

Lietuvos Valstybės Taryba 1918 11 įsteigė Finansų, prekybos ir pramonės ministeriją. Pirmasis finansų ministras buvo ir vyriausiasis mokesčių valdytojas. 1918 12 25 Ministrų Kabineto posėdyje nutarta Finansų, prekybos ir pramonės ministeriją išskirti į Finansų bei Prekybos ir pramonės ministerijas. Vadovaujantis 1919 11 17 priimtu įstatymu, Finansų bei Prekybos ir pramonės ministerijos vėl sujungtos į vieną. 1921–24 Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos struktūroje vyko reikšmingi pokyčiai, susiję su lito įvedimu ir mokesčių sistemos tobulinimu. 1924 01 01 Finansų, prekybos ir pramonės ministerija pavadinta Finansų ministerija. Rengė valstybės biudžeto, mokesčių įstatymų projektus, prižiūrėjo biudžeto vykdymą, lėšų skyrimą, kontroliavo tinkamą išteklių kaupimą, tvarkė ir prižiūrėjo valstybės skolas, vidaus ir užsienio paskolas, garantijas, nustatė valstybinio kredito sąlygas, tvarkė valstybės biudžeto ir kitų Vyriausybės disponuojamų pinigų išteklių apskaitą.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 08 26 Finansų ministerija pertvarkyta į Lietuvos SSR finansų liaudies komisariatą, kurio veiklą 1941 nutraukė vokiečių okupacija. 1944 Sovietų Sąjungai vėl okupavus Lietuvą, buvo atnaujinta Finansų liaudies komisariato veikla, po kelerių metų jis pavadintas Lietuvos SSR finansų ministerija, o Lietuvos finansai tapo sudėtine Sovietų Sąjungos finansų sistemos dalimi.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 03 17 sudaryta pirmoji atkurtos Lietuvos Respublikos Vyriausybė, į kurios sudėtį įėjo ir Finansų ministerija.

Finansų ministrai

Lent. Finansų* ministrai 1918–1940 ir 1990–2021
Ministras Metai
Martynas Yčas 1918 11–1919 03
Vytautas Petrulis 1919 03–1919 04
Martynas Yčas 1919 04–1919 10
Ernestas Galvanauskas 1919 10–1922 01
Jonas Dobkevičius 1922 02–1922 08
Vytautas Petrulis 1922 08–1925 09
Petras Karvelis 1925 09–1926 05
Albinas Rimka 1926 06–1926 12
Petras Karvelis 1926 12–1929 09
Juozas Tūbelis 1929 09–1938 03
Julius Indrišiūnas 1938 03–1939 03
Jonas Sutkus 1939 03–1939 11
Ernestas Galvanauskas 1939 11–1940 06
Romualdas Sikorskis 1990 08–1991 03
Elvyra Janina Kunevičienė 1991 03–1992 07
Audrius Misevičius 1992 07–1992 12
Eduardas Vilkelis 1992 12–1995 02
Reinoldijus Šarkinas 1995 02–1996 02
Algimantas Križinauskas 1996 02–1996 12
Rolandas Matiliauskas 1996 12–1997 02
Algirdas Gediminas Šemeta 1997 02–1999 06
Jonas Lionginas 1999 06–1999 10
Vytautas Dudėnas 1999 11–2000 11
Jonas Lionginas 2000 11–2001 07
Dalia Grybauskaitė 2001 07–2004 04
Algirdas Butkevičius 2004 05–2005 05
Zigmantas Povilas Balčytis 2005 05–2007 05
Rimantas Šadžius 2007 05–2008 12
Algirdas Gediminas Šemeta 2008 12–2009 06
Ingrida Šimonytė 2009 07–2012 12
Rimantas Šadžius 2012 12–2016 06
Rasa Budbergytė 2016 06–2016 12
Vilius Šapoka 2016 12–2020 12
Gintarė Skaistė nuo 2020 12

*1918 11 ir 1919 11 17–1924 01 01 finansų, prekybos ir pramonės ministrai

-Finansų ministerija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką