„Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lituaniae”

„Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lituaniae” („Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyskupijų būklės ataskaitos”, „Pranešimai apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyskupijų padėtį”), 17–19 a. Lietuvos vyskupų raštiškų ataskaitų (pranešimų) Apaštalų Sostui apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje po Abiejų Tautų Respublikos trijų padalijimų (1772, 1793 ir 1795) veikiančių vyskupijų padėtį publikacija. Redagavo ir parengė spaudai P. Rabikauskas, išleista 2 tomai 1971–78 Romoje. Pirmajame tome paskelbtos Vilniaus ir Žemaičių, antrajame – Lucko, Smolensko, Minsko, Mogiliavo, Vygrių, Seinų (Augustavo), Kuršo (Piltenės) ir Livonijos vyskupų ataskaitos. Ataskaitos kas 5 m. Lietuvos vyskupų (pačių arba per įgaliotinius) turėjo būti pristatomos į Romą pateikti Tridento susirinkimo kongregacijai (Congregatio Concilii). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyskupijų būklės ataskaitos – vienas svarbiausių Katalikų Bažnyčios vyskupijų potridentinio laikotarpio istorijos šaltinių. Ataskaitose atskleidžiama apibendrinta kiekvienos vyskupijos Bažnyčios ir tikėjimo padėtis: pateikiama vyskupijos istorijos, jos struktūros (dekanatų, parapinių ir filijinių bažnyčių bei koplyčių), materialinės būklės, katedros bažnyčios, dvasininkijos (vyskupo, kapitulos, parapinės dvasininkijos), vienuolijų, vyskupijos, seminarijos, brolijų, liaudies pamaldumo tradicijų duomenų. Iš pradžių ataskaitos neturėjo apibrėžtos formos, nuo 18 a. vidurio ataskaitos jau buvo rašomos pagal 1725 Tridento susirinkimo kongregacijos patvirtintą standartinę 8 dalių schemą. Šia publikacija pradėta Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidžiama Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorinių šaltinių serija Fontes Historiae Lituaniae.

526

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką