Putnà Vytautas 1893 03 03Mackonys (Molėtų vlsč.) 1937 06 11Maskva, SSRS karo veikėjas, dailininkas. Korpuso vadas (1935). Mokėsi Rygos dailės mokykloje, 1914 dalyvavo Lietuvių dailės draugijos 8 parodoje Vilniuje ir Kaune. Per Pirmąjį pasaulinį karą mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, baigė praporščikų mokyklą, vadovavo batalionui. Po 1917 Spalio perversmo su savo batalionu perėjo į bolševikų pusę, paskirtas Vitebsko gubernijos karo komisaru. 1919–23 divizijos komisaras, pulko, brigados, divizijos vadas. Dalyvavo malšinant Kronštadto ir Volgos žemupio valstiečių sukilimus. 1923–24 Maskvos 1 pėstininkų mokyklos viršininkas ir komisaras. Baigęs Raudonosios armijos aukštuosius akademinius vadų kursus paskirtas SSRS kariuomenės inspektoriumi, vėliau – karinių patarėjų grupės Kinijoje vadovu. 1927–31 karo atašė Japonijoje, Suomijoje, Vokietijoje, 1931–34 korpuso vadas Tolimuosiuose Rytuose, 1934–36 karo atašė Didžiojoje Britanijoje. 1936 atšauktas iš Londono, suimtas ir apkaltintas kartu su kitais aukštaisiais SSRS karo vadais (M. Tuchačevskiu, J. Jakiru, J. Uborevičiumi) dalyvavimu antisovietiniame trockistiniame fašistiniame sąmoksle. Žiauriai kankinamas sutiko su visais kaltinimais, nuteistas mirties bausme, sušaudytas. Parašė knygas Iki Vyslos ir atgal (K Visle i obratno 1927), Rytų frontas (Vostočnyj front 1925 21959), paskelbė atsiminimų.

2869

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką