Vatikano II susirinkimas

V
Vatikano II
susirinkimas
dvidešimt pirmasis Katalikų Bažnyčios visuotinis (ekumeninis) susirinkimas, vykęs 1962–65 Vatikane. Daugiau