Brunonas Abakanovičius

Abakanòvičius Brunonas (Brunon Abakanowicz) 1852 10 06Vilkmergė (dabartinė Ukmergė) 1900 08 29Parc Saint Maur (prie Paryžiaus), lietuvių kilmės Rusijos ir Prancūzijos matematikas, fizikas, išradėjas, konstruktorius. 1863–64 sukilimo dalyvio sūnus.

Baigęs Rygos politechnikos institutą (kelių ir tiltų inžinierių specialybė) jame dėstė privatdocento teisėmis, vėliau buvo pakviestas į Lvovo politechnikos institutą. 1881 persikėlė į Paryžių, kur įsteigė elektrotechnikos laboratoriją, tapo Compagnie française du procédé Thompson‑Houston gamyklų direktoriumi.

Sukonstravo integratorių (apie jį 1886 išleido knygą prancūzų kalba; išleista vokiečių kalba 1889, lenkų kalba 1907). Tyrė ir tobulino planimetrus, elektrinius įtaisus (nuolatinės srovės generatorių, elektromagnetinį skambutį), sukūrė naujo tipo kaitinamąją lempą; tyrimų išvadas skelbė Paryžiaus mokslų akademijos ataskaitose. Prancūzijoje rėmė kraštiečius emigrantus ir jų veiklą.

Prancūzijos Garbės legiono ordinas (1889).

2452