Rengėjai

LNB Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
Vadovas
 • dr. Arturas MICKEVIČIUS
 
Visuotinės lietuvių ir šakinių enciklopedijų leidybos grupės vadovė
 • Ona PEČIULIENĖ
 
Vyriausieji moksliniai redaktoriai
 • Valė BARTOŠEVIČIENĖ
 • Laura BLYNAITĖ
 • Žydruolė JONUŠKIENĖ
 • Eglė PACEVIČIENĖ
 • dr. Gintarė VISELGIENĖ
 
Vyresnieji moksliniai redaktoriai
 • Jurgita BILIUKEVIČIŪTĖ
 • dr. Ramutė DRAGENYTĖ
 • Monika JURKĖNIENĖ
 • Gintautas KLIMAVIČIUS
 • Ingrida MERKYTĖ
 • Jurgita MOCKIENĖ
 • Teresė PAULAUSKYTĖ
 • Sabina PRUŠINSKIENĖ
 • Valdemaras SERAPINAS
 • Sigitas TUTLYS
 
Kalbos redaktorius
 • Mindaugas KARACIEJUS
 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacinių technologijų valdymo skyrius
 • Adomas KARNIŠAUSKAS
 • Vytautas SIMAITIS
VLE.LT konsultacinė kolegija

dr. Arūnas BUBNYS, istorikas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius.

prof. habil. dr. Vincas BŪDA, biofizikas, ekologas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Gamtos tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas.

prof. dr. Arūnas BUKANTIS, geografas, klimatologas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius.

prof. dr. Renaldas GUDAUSKAS, bibliotekininkas, informologas.

prof. dr. Aurelijus GUTAUSKAS, teisininkas, Konstitucinio Teismo teisėjas.

doc. dr. Lolita JABLONSKIENĖ, dailėtyrininkė, Nacionalinės dailės galerijos vadovė.

prof. dr. Rimantas JANKAUSKAS, antropologas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros profesorius.

prof. dr. Libertas KLIMKA, fizikas, mokslo istorikas, etnologas.

prof. dr. Albinas KUNCEVIČIUS, archeologas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas.

plk. ltn. Eugenijus LASTAUSKAS, Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas.

prof. dr. (HP) Romas LAZUTKA, ekonomistas, sociologas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Teorinės ekonomikos katedros profesorius.

prof. dr. (HP) Vylius LEONAVIČIUS, sociologas, filosofas, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros profesorius.

dr. Rimantas MIKNYS, istorikas, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

prof. dr. Aušra NAVICKIENĖ, komunikacijos ir informacijos tyrėja, knygotyrininkė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros vedėja.

prof. habil. dr. Rimas NORVAIŠA, matematikas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Taikomosios informatikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.

prof. dr. Rimvydas PETRAUSKAS, istorikas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Vilniaus universiteto rektorius.

doc. dr. Vaidas PETRULIS, architektūros istorikas, Kauno technologijos universiteto Architektūros istorijos ir paveldo tyrimo centro vadovas.

prof. dr. Daiva SINKEVIČIŪTĖ, kalbininkė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos katedros vedėja.

habil. dr. Jūratė SPRINDYTĖ, literatūrologė, Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja.

prof. dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS, menotyrininkas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

prof. habil. dr. Gintaras VALUŠIS, fizikas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Fizinių ir technologijos mokslų centro direktorius.

prof. dr. Ramūnas VILPIŠAUSKAS, ekonomistas, politologas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius.

Lionginas VIRBALAS SJ, arkivyskupas emeritas.

prof. habil. dr. Rimantas ŽELVYS, edukologas, psichologas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto Švietimo politikos centro vadovas.

prof. habil. dr. Gintautas ŽINTELIS, informacinių technologijų inžinierius, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas.

dr. Manfredas ŽVIRGŽDAS, literatūrologas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.