Rengėjai

LNB Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
Vadovas
 • dr. Arturas MICKEVIČIUS
 
Visuotinės lietuvių ir šakinių enciklopedijų leidybos grupės vadovė
 • Ona PEČIULIENĖ
 
Vyriausieji moksliniai redaktoriai
 • Valė BARTOŠEVIČIENĖ
 • Laura BLYNAITĖ
 • Žydruolė JONUŠKIENĖ
 • Eglė PACEVIČIENĖ
 • dr. Gintarė VISELGIENĖ
 
Vyresnieji moksliniai redaktoriai
 • Jurgita BILIUKEVIČIŪTĖ
 • dr. Ramutė DRAGENYTĖ
 • Monika JURKĖNIENĖ
 • Gintautas KLIMAVIČIUS
 • Ingrida MERKYTĖ
 • Jurgita MOCKIENĖ
 • Teresė PAULAUSKYTĖ
 • Sabina PRUŠINSKIENĖ
 • Valdemaras SERAPINAS
 • Sigitas TUTLYS
 
Kalbos redaktorius
 • Mindaugas KARACIEJUS
 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacinių technologijų valdymo skyrius
 • Adomas KARNIŠAUSKAS
 • Vytautas SIMAITIS
VLE.LT konsultacinė kolegija

prof. dr. Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS, dailės kritikas, poetas, eseistas.

prof. habil. dr. Vincas BŪDA, biofizikas, ekologas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

prof. dr. Arūnas BUKANTIS, geografas, klimatologas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

prof. dr. Aurelijus GUTAUSKAS, teisininkas, Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas.

prof. dr. Rimantas JANKAUSKAS, antropologas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

doc. dr. Lolita JABLONSKIENĖ, dailėtyrininkė, Nacionalinės dailės galerijos vadovė.

prof. dr. Libertas KLIMKA, fizikas, mokslo istorikas, etnologas, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus mokslinis vadovas.

prof. dr. Rimvydas LAUŽIKAS, archeologas, istorikas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, UNESCO Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ vadovas.

prof. dr. (HP) Romas LAZUTKA, ekonomistas, sociologas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Vilniaus universiteto Teorinės ekonomikos katedros vedėjas.

prof. dr. Vylius LEONAVIČIUS, sociologas, filosofas.

prof. dr. Algimantas MAČIULIS, architektas, Vilniaus dailės akademijos profesorius emeritas.

dr. Rimantas MIKNYS, istorikas.

prof. habil. dr. Rimas NORVAIŠA, matematikas.

habil. dr. Jūratė SPRINDYTĖ, literatūrologė, Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė.

prof. habil. dr. Bonifacas STUNDŽIA, kalbininkas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

doc. dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS, menotyrininkas.

prof. dr. Jonas VAIČENONIS, karybos istorikas, Lietuvos karo istorijos draugijos ir Archyvų tarybos prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos vadovas.

Paulius VAITKEVIČIUS, bendrovės „Algoritmų sistemos“ verslo plėtros direktorius.

prof. habil. dr. Gintaras VALUŠIS, fizikas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Fizinių ir technologijos mokslų centro direktorius.

prof. dr. Ramūnas VILPIŠAUSKAS, ekonomistas, politologas.

arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ, Lietuvos Vyskupų Konferencijos vicepirmininkas ir Nuolatinės tarybos narys, Liturgijos komisijos pirmininkas.

prof. habil. dr. Remigijus ŽALIŪNAS, gydytojas kardiologas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

prof. habil. dr. Rimantas ŽELVYS, edukologas, psichologas.

doc. dr. Judita ŽUKIENĖ, muzikologė, pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslo prorektorė.