„VLE“ jau elektroninėje erdvėje

2017 metų pradžioje pradėjo veikti Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro (MELC) išleistos „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ (VLE) suskaitmeninta bandomoji versija. Į elektroninę erdvę buvo perkelta dauguma VLE spausdintų tekstų ir iliustracijų, dalis straipsnių buvo panaujinta, enciklopedija pildyta naujais straipsniais.

Buvo sukurtas specialus prie skaitymo įrenginio prisitaikantis vle.lt puslapis, prie kiekvieno jame publikuojamo enciklopedijos straipsnio įdiegtas elektroninio teksto skaitytuvas LIEPA, kuris geba perskaityti lietuvių kalba užrašytą tekstą. Įdiegta straipsnių tekstų dydžio keitimo funkcija, vle.ltlankytojams sukurta galimybė elektroninės enciklopedijos kūrėjams atsiųsti pranešimą apie pastebėtą klaidą ar siūlomą naują temą.

Tolesnis vle.lt kaip naujo skaitmeninio produkto kūrimas vyksta etapais.

2018 metai

Atnaujintas puslapio vle.lt dizainas ir pagal jį tobulintas straipsnių pateikimas: paieškos rezultatuose pateikiama alternatyvus apibrėžimas, prie straipsnių atvaizduojami raktažodžiai, dizainui pritaikomos lentelės, sukuriama paveikslų galerija su galimybe paveikslą padidinti arba sumažinti, peržiūrėti visą galeriją, numatomos išorinės nuorodos ir vaizdo bei garso įskiepiai.

Elektroninės enciklopedijos formatas pritaikytas išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams.

Sukurta išplėstinės paieškos sistema, leidžianti vienu metu vykdyti paiešką skirtingose srityse naudojantis įvairiais nustatymais (pagal kelis kriterijus IR, ARBA principu), atlikti paiešką pagal straipsnių tipus ir temines sritis.

Įdiegta straipsnio pritaikymo atsispausdinimui funkcija ir sukurta atsispausdinimo galimybė.

Sukurta galimybė prie kiekvieno rodomo straipsnio pasiūlyti savo nuotrauką.

Įdiegta ir pradėta kurti interaktyvi laiko juosta, per joje pažymėtas datas susieta su atitinkamais enciklopedijos straipsniais, skaitytojui suteikianti galimybę pasirinkti laiko juostos teminę sritį ir vaizduojamą laiko tarpą.

Panaujintas vle.lt turinys pradėtas susieti su viešais išoriniais jau sukauptos skaitmeninės informacijos ištekliais.

Pradėta kurti vle.lt įvairialypė terpė: sukurtas specialus YouTube puslapis vle.lt, pradėti diegti garso ir vaizdo įskiepiai iš LRT mediatekos ir kitų šaltinių.

2019 metai

vle.lt puslapyje sukurta straipsnių autorių skiltis su galimybe atlikti paiešką tik šioje skiltyje, šalia kiekvieno autoriaus pavardės rodant jo parašytų straipsnių skaičių. Pasirinkus autorių pateikiamos nuorodos į jo rašytus straipsnius.

Sukurta galimybė vartotojui gauti enciklopedijos informaciją, susijusią su jo buvimo vieta.

Didelės apimties straipsniai suskaidyti į mažesnės apimties straipsnius, sukuriant straipsnių šeimas. VLE straipsnių struktūrą pradėta taikyti internetinei sklaidai sukuriant straipsnio interaktyvų turinį.

Pradėti kurti interaktyvūs žemėlapiai.

Buvo kuriami skirtingų temų dienos straipsnių blokai su galimybe atvaizduoti po kelis siūlomus straipsnius, sudarant straipsnių rinkinius, pritaikytus kiekvienų metų minėtinoms datoms, progoms ir įvykiams.

2020 metai

Atnaujintas puslapio vle.lt dizainas ir pagal jį tobulintas straipsnių pateikimas.

Atnaujintas VLE.LT įvadinio puslapio teminių straipsnių vaizdavimas ir veikimas, puslapis pritaikytas kasdien besikeičiančioms nuotraukoms, teminių straipsnių blokai iliustruojami besikeičiančiomis teminių straipsnių nuotraukomis.

Sukurta galimybė skaitytojui matyti visų tą dieną siūlomų skirtingų temų straipsnių antraštes.

Sukurtas VLE.LT įvadinio puslapio kalendoriaus vaizdavimo ir veikimo mechanizmas, kiekvieną dieną specialioje rubrikoje pateikiant svarbiausius istorinius tos dienos įvykius.

Sukurta interaktyvi laiko juosta, susieta su atitinkamais enciklopedijos straipsniais, atnaujintas laiko juostos administravimo ir valdymo mechanizmas.

Sukurtas VLE.LT įvadinio puslapio rengiamų ir siūlomų parašyti straipsnių blokas.

Sukurta VLE.LT įvadinio puslapio naujausių ir populiariausių (savaitės, mėnesio, metų) straipsnių blokai.

Sukurtas VLE.LT įvadinio puslapio citatos blokas.

Sukurtas lentelių atvaizdavimo straipsnyje mechanizmas su galimybe lentelę rodyti suskleistą arba išskleistą.

2021 metai

Išplėsti VLE.LT įvadinio puslapio kalendoriaus funkcionalumą sukuriant galimybę pasirinkti norimą dieną ir mėnesį ir gauti informaciją apie tos dienos svarbiausius istorinius įvykius. Kalendoriaus įrašus susieti su atitinkamais VLE.LT straipsniais.

Sukurti rubriką „Portalo naujienos“: per mėnesį atnaujinta, parengta, siūlyta dienos straipsnių (skaičius ar sąrašas su galimybe juos atsidaryti), pateikiant šių straipsnių tematikos statistiką.

Sukurti originalo forma tekstuose rašomų tikrinių vardų transkripcijų (lietuviškos perrašos) įdiegimo nuorodų principu ir atvaizdavimo VLE.LT tekstuose mechanizmą.

Papildyti straipsnių metriką kiriliką vartojančių kalbų originalo formomis, lituanistinius objektus aprašančių straipsnių metrikas papildyti straipsnio antraštės atitikmenimis kitomis kalbomis (anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų, rusų).

Sukurti ir įdiegti interaktyvias diagramas, schemas, interaktyvius Lietuvos administracinius teritorinius (rajono ir miesto savivaldybių bei miestų) žemėlapius, sukurti interaktyvių žemėlapių navigaciją, sąsajas su straipsniais.

Sukurti VLE.LT nuotraukų ir kitų iliustracijų autorių skiltį su galimybe atlikti paiešką tik šioje skiltyje, šalia kiekvieno autoriaus pavardės rodant jo VLE.LT publikuotų nuotraukų skaičių.

Sukurti registruoto vartotojo sritį su išplėstomis paieškos galimybėmis, paieškos istorija, taip pat galimybe kurti asmeninį turinį enciklopedinių duomenų pagrindu ir juo dalintis.

2022-2023 metai

Sukurti svetainėje VLE.LT paieškos pagal temas, pagal laikotarpį, pagal valstybę galimybę.

Iškelti biografinių straipsnių svarbiausius faktus į lentelę (gimimo ir mirties data bei vieta, tautybė, apdovanojimai ir kita).

Sukurti funkcionalumą, leidžianti prie straipsnių pridėti įvairias audiovizualines priemones (valstybių himnai, kalbų ir tarmių, muzikos žanrų ir muzikos instrumentų demonstraciniai garso Įrašai ir pan.).

Susieti straipsnius juos jungiančiomis žymėmis ir prie kiekvieno straipsnio jas atvaizduoti.

Sukurti galimybę sudaryti ir vartotojui pateikti netradicinius tam tikrų straipsnių rinkinius (grupė straipsnių, aprašančių tam tikrą įvykį su savo atskiru vidiniu turiniu, atskira vidine laiko juostą ir kt. elementais).

Sukurti VLE.LT svetainės sąsajas su kitais suskaitmenintais MELC leidiniais ar jų fragmentais (šakinėmis enciklopedijomis, žinynais, žodynais, moksliniais leidiniais ).

Tam tikriems VLE.LT straipsniams ar jų rinkiniams atrinkti ar sukurti įvairią garso ir vaizdo medžiagą ir atlikti video montažą.

Sukurti straipsnių klausymo funkcijos reintegracijos funkcinį algoritmą, paruošti garso įrašų sintezatoriaus serverį, papildyti VLE redaktorių funkcionalumu straipsnio garso įrašui generuoti ir perduoti. Sukurti garso įrašo ir VLE.LT straipsnio sąsajas.

Prie kiekvieno VLE.LT straipsnio atvaizduoti straipsnio redagavimo istoriją (visų pildymų ir naujinimų datas, naują informaciją).

Kiekvienam VLE.LT konsultacinės kolegijos nariui sukurti asmeninę paskyrą.

***

VLE.LT turinys visą laiką atnaujinamas ir pildomas naujais straipsniais bei iliustracijomis, siejamas su naujais išorinės informacijos šaltiniais ir suskaitmenintais MELC išleistais moksliniais enciklopediniais leidiniais.

Visuotinės lietuvių enciklopedijos kūrime galite dalyvauti ir Jūs. Apie tai skaitykite dalyje enciklopedininkai ieško fotografų.