Valdas Petrauskas
lietuvių vertėjas. Nuo 1993 gyvena Toronte, nuo 1995 Kanados literatūros vertėjų asociacijos narys. Verčia iš prancūzų, italų, ispanų, portugalų, anglų kalbų. Šv. Jeronimo premijos laureatas (2007).
Irena Aleksaitė
lietuvių vertėja, verčia iš anglų, lenkų ir rusų kalbų. Šv. Jeronimo (2012), Metų vertėjo krėslo (2018) laureatė.
Irena Balčiūnienė
lietuvių vertėja. Verčia iš anglų kalbos. Šv. Jeronimo premijos laureatė (2006).
Pietro Umberto Dini
Pjetras Umbertas Dinis, italų kalbininkas, baltistas.
Eugenija Ulčinaitė
lietuvių literatūrologė, vertėja. Tiria antikinę, Lietuvos viduramžių, Renesanso ir baroko literatūrą.
vertimas
meninis vertimas, kuria nors kalba parašyto grožinės literatūros teksto kūrybiškas perteikimas kita kalba; kita kalba perteiktas grožinės literatūros kūrinys.
Šv. Jeronimo premija
skiriama už vertimus į lietuvių kalbą ir lietuvių autorių vertimus į užsienio kalbą.
Vatikano santykiai su Lietuva
Pirmasis nepriklausomos Lietuvos atstovas prie Apaštalų sosto paskirtas 1919. 1922 11 10 Apaštalų Sostas pripažino Lietuvą de jure. Lietuvos sovietinės okupacijos (1940) Vatikanas nepripažino, Lietuvos pasiuntinybė Vatikane veikė visą sovietų okupacijos laikotarpį.
Pranas Švilpa
vienas Lietuvos partizanų vadų. Sakalo rinktinės vadas.
Kazys Jaunutis Bobelis
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių politikos, išeivijos visuomenės veikėjas. Chirurgas. 1979–1992 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijose gynė Lietuvos laisvės reikalus.
Jeronimas
4 a. vidurio–5 a. pradžios krikščionių teologas. Šventasis (šventė Katalikų Bažnyčioje – rugsėjo 30, Stačiatikių Bažnyčioje – birželio 15).
Laiko juosta
Kategorijos:
Metai:
Naujausi straipsniai
Rengiami straipsniai
Lietuvos krepšinio lyga vyrų krepšinio čempionatas. Straipsnis rengiamas
Saulės ciklai periodinis arba beveik periodinis Saulės magnetinio aktyvumo kitimas. Straipsnis rengiamas
Jeremy Brett anglų aktorius. Straipsnis rengiamas
Karmelitų kapinės Kauno senosios kapinės. Straipsnis rengiamas
Salijų dinastija vidurinių amžių Europos valdovų dinastija. Straipsnis rengiamas
Prancūzijos–Ispanijos karas vyko 1635–1659. Straipsnis rengiamas
Giorgio Agamben italų filosofas. Straipsnis rengiamas
Joseph Justus Scaliger 16 a. olandų filologas, istorikas. Straipsnis rengiamas
Japetas titanas senovės graikų mitologijoje. Straipsnis rengiamas
Trastamarų dinastija Pirėnų pusiasalio valstybių valdovų dinastija. Straipsnis rengiamas
Viktor Emil Frankl,
1905-1997
Nuolankumas, jei jis tikras, ne menkiau už drąsą liudija vidinę stiprybę.
Fernando Pessoa,
1888-1935
Peizažas, toks žavus paveiksle, paprastai nebūna patogus guolis.
Laodzi,
VI–V a. prieš Kristų
To, kas nori būti visada teisus, niekas neklauso.
Immanuel Kant,
1724–1804
Lietuvių kalbą reikia išsaugoti, nes jinai turi raktą, kuris išsprendžia ne tik filologines, bet ir tautų raidos paslaptis.
Victor Hugo,
1802–1885
Kiekvienas žmogus turi tris charakterius: tą, kuris jam priskiriamas, tą, kurį jis pats sau priskiria, ir pagaliau išties esamą.
Johann Wolfgang von Goethe,
1749–1832
Elgdamiesi su artimaisiais taip, tarsi jie geresni negu iš tikrųjų, priverčiame juos tapti geresnius.
Simone Weil,
1909-1943
Draugystė yra įmanoma tik ten, kur saugomas ir nepažeidžiamas atstumas.
Populiariausi straipsniai
Diena
Savaitė
Mėnuo
Metai
„Oikos“ Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto tarpdisciplininis mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2006. Daugiau
organų donorystė žmogaus organų, skirtų transplantacijai, savanoriškas ir neatlygintinas davimas. Daugiau
donoro kortelė teisiškas patvirtinimas, kad jos turėtojas savanoriškai ir neatlygintinai sutinka po savo mirties dovanoti organus ir (ar) audinius transplantacijai. Daugiau
Ozodi kalnas viršūnė Rytų Tadžikijoje; viena aukščiausių Pamyre. Daugiau
Laimutis Bilkis lietuvių kalbininkas. Daugiau
selenologija mokslas apie Mėnulį. Daugiau
Rima Bakšienė lietuvių kalbininkė. Daugiau
Balio Buračo fotografijos meno premija vardinė etnografo ir fotografo B. Buračo premija, skiriama Lietuvos meninės fotografijos kūrėjams. Daugiau
Europos atminties ir sąžinės platforma tarptautinė nevyriausybinė organizacija, vienijanti institucijas, tiriančias 20 a. Europos totalitarinių režimų nusikaltimus. Daugiau
Romos kunigaikštystė ankstyvųjų vidurinių amžių valstybė Vidurio Italijoje. Gyvavo 584–778. Daugiau