Faustinà (Faustyna), tikr. Helena Kowalska, vienuolinis vardas Marija Faustina 1905 08 25Głogowiec (Lodzės vaivadija) 1938 10 05Łagiewniki (prie Krokuvos; palaikai gerbiami Łagiewniki Dievo Gailestingumo Motinos seserų vienuolyno koplyčioje), katalikų šventoji (2000; minėjimas – spalio 5). 1925 įstojo į Dievo Gailestingumo Motinos seserų kongregaciją. 1928 davė laikinuosius, 1933 amžinuosius įžadus. 1929 ir 1933–36 gyveno vienuolyne Vilniuje, dirbo virtuvėje, darže, buvo vienuolyno durininkė. Patyrė asmeninius Dievo apreiškimus, turėjo sielų pažinimo dovaną. 1934–38 dvasios tėvo M. Sopočkos paliepimu aprašė mistines patirtis dienoraštyje (Dienoraštėlis / Dzienniczek, išleistas 1981, fragmentai lietuvių kalba 2001, knyga pavadinimu Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje 2005, 2007, 2014).

Faustina

Šv. Faustinos namelis, buvę Dievo Gailestingumo Motinos seserų vienuolyno namai, kur 1929 ir 1933–36 gyveno sesuo Faustina (V. Grybo g. 29 a., Vilnius)

1934 pagal Faustinos regėjimus dailininkas E. Kazimirowskis sukūrė Gailestingojo Jėzaus paveikslą, kuris yra Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje; 1993 popiežius Jonas Paulius II meldėsi prie šio paveikslo Šventosios Dvasios bažnyčioje Vilniuje. Faustina laikoma Dievo gailestingumo kiekvienam žmogui ir visam pasauliui skelbėja bei pamaldumo dieviškajam gailestingumui skleidėja. 1978 pamaldumas dieviškajam gailestingumui sesers Faustinos skelbta forma leistas viešai praktikuoti Katalikų Bažnyčioje. Lietuvių kalba dar išleista Šventosios sesers Faustinos laiškai (2015).

sesuo Faustina

L: J. Burkus Gaila minios Chicago 1983; O. Zischin Jėzaus apreiškimai seseriai Faustinai Vilnius 1995; Šaukiamės Dieviškojo Gailestingumo Kaunas 2003; Gailestingumo kelias: šv. Faustinos, pal. Mykolo Sopočkos ir pal. Jono Pauliaus II pėdomis Vilniuje Vilnius 2011; E. K. Czaczkowska Sesuo Faustina: Šventosios biografija Vilnius 2016.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką