Kazys Abaras

Abãras Kazys, Abarãvičius 1896 03 19Radeikiškė (Daugėliškio vlsč., Švenčionių apskr.) 1950 10 01Taišet (Irkutsko sr.), Lietuvos karo veikėjas, pedagogas. Pulkininkas leitenantas (1934).

1914 baigęs Gardino realinę mokyklą mokytojavo Gardine, vėliau – Lietuvoje. 1919 savanoriu stojo į jos kariuomenę, iki 1920 dalyvavo Nepriklausomybės karo kovose su Sovietų Rusijos ir Lenkijos kariniais daliniais. 1919–25 ir 1926 tarnavo Pirmajame artilerijos pulke, 1926–27 – Ketvirtajame artilerijos pulke, 1927–33 Šarvuočių rinktinės šarvuotojo traukinio Gediminas vadas. 1929 baigė Aukštuosius karininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto, 1933 – Vytauto Didžiojo karininkų kursus. 1933 paskirtas Ketvirtojo artilerijos pulko ūkio viršininku, 1935–40 Kariuomenės štabo artilerijos inspekcijos karininkas ir Karo mokyklos dėstytojas.

1940 06 SSRS okupavus Lietuvą paskirtas Dvidešimt devintojo teritorinio šaulių korpuso artilerijos štabo viršininku; SSRS kariuomenės pulkininkas (1940). 1941 išsiųstas į karinius kursus Maskvoje, suimtas, kalintas Gorkyje, Norilske, nuo 1943 – Taišeto lageryje. Žuvo lageryje.

Vytauto Didžiojo 5 (1930) ir Gedimino 3 (1938) laipsnio ordinai.

L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 2 Vilnius 2002.

1947