Diblnskis Albertas, apie 17 amžių apie 17 amžių, Lietuvos astronomas.

1640 Vilniaus universitete įgijo laisvųjų menų ir filosofijos magistro laipsnį apgynęs tezes, pateiktas pirmojoje Lietuvos astronomijos knygoje Astronomijos šimtinė (Centuria astronomica 1639). Joje klausimų ir atsakymų forma išdėstyti svarbiausi astronomijos ir kosmologijos dalykai, pateikti pirmą kartą Lietuvoje atliktų (su O. Krügeriu) stebėjimų teleskopu duomenys. Remiantis stebėjimais teigiama, kad Merkurijus ir Venera skrieja aplink Saulę, o Saulė – aplink Žemę; aiškinami Saulės ir Mėnulio užtemimai. Daugelis klausimų aiškinama remiantis Aristoteliu ir Klaudiju Ptolemaju (kartais jie kritikuojami); teigiamai minimi M. Koperniko ir G. Galilei veikalai.

688