Andrėjas Georgijas Papandreu

Papandreu Andrėjas Georgijas (Andreas Geōrgios Papandrèou) 1919 02 05Chijo sala 1996 06 23Ekali (prie Atėnų), Graikijos valstybės veikėjas. G. Papandreu sūnus.

Nuo 1937 studijavo teisę Atėnų universitete, buvo aktyvus trockistas, J. Metakso diktatūros laikotarpiu trumpai kalintas. Paleistas iš kalėjimo išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, 1942–43 studijavo Harvardo universitete. 1944 gavo Jungtinių Amerikos Valstijų pilietybę, tarnavo laivyne, 1951–63 dėstė Harvardo, Minesotos, Kalifornijos universitetuose. 1961 grįžo į Graikiją, 1963 atsisakė Jungtinių Amerikos Valstijų pilietybės ir 1964 buvo išrinktas į parlamentą. Nuo 1965 ūkio ministras. 1967 kariškiams užgrobus valdžią, jam keliems mėnesiams buvo paskirtas namų areštas, vėliau emigravo. Užsienyje įkūrė ir vadovavo Graikijos išvadavimo judėjimui, dėstė Stokholmo, Toronto universitetuose.

1974 žlugus kariškių valdžiai, grįžo, įkūrė kairės pakraipos Panhelenistinio socialistinio judėjimo partiją, kuri 1981 laimėjo rinkimus į parlamentą. 1981–89 ir 1993–96 ministras pirmininkas. A. G. Papandreu vadovaujama vyriausybė pertvarkė valstybės ir Bažnyčios santykius (pvz., apribojo Bažnyčios žemėvaldą, įvedė civilinę santuoką), skolintomis lėšomis įgyvendino daug socialinės paramos programų, nors dėl valstybės skolų padidėjo infliacija, teko devalvuoti drachmą, padvigubėjo nedarbas. Užsienio politikai buvo būdinga antiamerikietiška retorika.

Sūnus Georgijas Andrėjas Papandreu (jaunesnysis, g. 1952) 2009–11 buvo ministras pirmininkas.