Paškáuskienė Angelė, Račáitė 1949 05 17Jurbarkas 1985 01 09Vilnius (palaidota Kaune), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė. Ekonomistė. 1962 vasarą Jurbarke platino atsišaukimus, kuriuose ragino kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės. 1962, 1963, 1974–76 KGB suimta, kalinta Jurbarke, Kaune, Vilniuje. 1971 baigusi vakarinę vidurinę mokyklą, nuo 1971 ir 1977 studijavo Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultete. 1972 subūrė grupę bendraminčių, rengė susirinkimus (juose dalijosi nelegalia literatūra). Dėl antisovietinės veiklos LSSR aukščiausiojo teismo sprendimu 1975–76 priverstinai laikyta psichiatrijos ligoninėje.

Nuo 1977 dirbo inžiniere Jurbarko komunalinių įmonių kombinate. Palaikė ryšius su Vilniuje veikiančiais žmogaus teisių gynėjais – A. Terlecku, J. Sasnausku, V. Bogušiu, R. Grigu. Spausdino ir platino pogrindžio leidinius Laisvės šauklys, Vytis, Aušrelė. 1979 pasirašė Keturiasdešimt penkių pabaltiečių memorandumą. 1979 01 ir lapkritį pasirašė protestus Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Helsinkio pasitarimo baigiamąjį aktą pasirašiusių šalių vyriausybėms, kitoms žmogaus teises ginančioms tarptautinėms organizacijoms dėl antisovietinio pasipriešinimo dalyvių R. Ragaišio ir A. Terlecko suėmimo. Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius (1999, po mirties).

2605