A. Dimžlys. Baltijos aušra Šventojoje (granitas, 1990)

Dimžlỹs Antanas 1920 05 26Namišiai (Saločių vlsč.) 2010 01 23Vilnius, lietuvių skulptorius.

1947–53 studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute (nuo 1951 Lietuvos dailės institutas). Nuo 1957 dalyvavo parodose.

Sukūrė (daugiausia iš akmens) paminklinių (skulptūrinė grupė 1863 metų sukilėliai Šiauliuose, 1957, Laisvės daina Panevėžyje, 1974, Gėlės nugalėtojams Vaškuose, 1987, Tremtinių paminklas Pasvalyje, 1993, G. Petkevičaitės‑Bitės paminklas Joniškėlyje, 1994), dekoratyvinių (Prie šaltinio Druskininkuose, 1964, Baltijos aušra Šventojoj, 1990) skulptūrų, teminių kompozicijų, portretų, išdrožė Nukryžiuotojo skulptūrą Šv. Mikalojaus bažnyčiai (9 dešimtmetis, vėliau perkelta į Palaimintojo J. Matulaičio bažnyčią, abi Vilniuje). Ankstyvieji kūriniai realistiniai, vėlesni – monumentalūs, apibendrintų formų, tęsia lietuvių neoklasicistinės skulptūros tradiciją. Restauravo K. Sklėriaus skulptūrinę kompoziciją Lietuvos banko rūmuose (su B. Buču, R. Antiniu ir kitais, 6 dešimtmetis), V. Grybo sukurtus S. Daukanto ir M. Valančiaus bareljefus Saulės vidurinėje mokykloje (su P. Stankevičiumi, 1968; abu Kaune).

Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus.

3106