Palubnskas Antanas 1882 02 19Nemirai (Jankų vlsč.) 1945Marijampolė, lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas. Kunigas. Teologijos kandidatas (1905). Baigęs Seinų kunigų seminariją 1905 baigė Sankt Peterburgo dvasinę akademiją. 1905–09 dirbo vikaru Plokščiuose, nuo 1909 Seinų kunigų seminarijos profesorius. Iki 1915 bendradarbiavo laikraščiuose Vilniaus žinios, Viltyje, žurnale Vadovas ir kituose. Savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 05 paskirtas Kauno įgulos karo kapelionu, 1919 06 – Pirmojo artilerijos pulko karo kapelionu, 1919 07 – vyriausiuoju Lietuvos kariuomenės kapelionu. 1928 09 Kauno arkivyskupo metropolito J. J. Skvirecko delegatas kariuomenės reikalams. 1919–29 karo kapelionų dekanas, Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios rektorius. 1929–33 Marijampolės mokytojų seminarijos mokytojas ir kapelionas. 1933–45 – rezidentas. Gedimino 3 laipsnio ordinas (1928).