Árnoldas Brešiẽtis (lot. Arnoldus de Brixia, it. Arnoldo de Brescia) apie 1100 1155, Italijos Katalikų Bažnyčios veikėjas. Brescios kanauninkų vienuolyno vyresnysis, P. Abelardo mokinys. Pasisakė prieš dvasininkų turtėjimą ir valdžios siekimą; nepritarė šv. Bernardo Klerviečio misticizmui. 1139 Laterano II susirinkimo nutarimu išvytas iš Italijos. Gyveno Prancūzijoje, Šveicarijoje. 1143 grįžo į Italiją. Valdant popiežiui Eugenijui III trumpai vadovavo Romos respublikai, kuriai 1155 popiežius Hadrijonas IV paskelbė interdiktą. Vokietijos karaliaus Frydricho I įsakymu Arnoldas Brešietis buvo suimtas ir tais pačiais metais popiežiaus liepimu pakartas.