„Artaria“, meno leidinių ir natų leidykla Vienoje. Įkūrė G. Artaria su sūnėnais F. ir C. Artarijomis 1765 Mainze, 1770 Vienoje. 1774 abu leidyklos padaliniai sujungti. Iš pradžių spausdino raižinius bei žemėlapius, nuo 1778 ir natas. Buvo viena žymiausių Europos leidyklų. Išleido daugelį J. Haydno, W. A. Mozarto, L. van Beethoveno, L. Boccherini, G. Rossini, A. Salieri, F. Schuberto, C. M. von Weberio ir kitų kompozitorių kūrinių. 1932 nustojo veikti.

911