Artemsijo mšis, graikų ir persų jūrų mūšis. Vyko 480 pr. Kr. ties Artemisijo iškyšuliu Eubojos salos (Egėjo jūroje) šiaurėje. Pasak Herodoto, jungtinį graikų laivyną sudarė 271 laivas (be penkiasdešimtirklių), vadas spartietis Euribiadas. Persų laivynas turėjo apie 1200 laivų, vadai nežinomi. Graikų tikslas buvo sutrukdyti persams paremti sausumos kariuomenę per Termopilų mūšį. Artemisijo mūšis truko 3 dienas (su pertraukomis). Didesnę dalį laivų persai prarado per mūšio pertraukas, laivyno bazėje Afetėje kilus audroms. Likusiųjų graikai neįveikė ir, sužinoję apie nesėkmę prie Termopilų, atsitraukė į Salamino sąsiaurį.

1606