„Artuma“, iki 1997 „Caritas“, katalikų žurnalas šeimai. Eina nuo 1989 Kaune. Steigėjas – Lietuvos Caritas. Tiražas 10 000 egzempliorių (2018). Redaktoriai: A. Pajarskaitė (1989–91), A. Pribušauskaitė (1992–94), V. Ibianska (1994–2005), D. Chmieliauskas (nuo 2006).

2347