Aštuoniólika láiminimų (hebr. Šemona Esre), svarbiausia judėjų malda. Skaitoma kasdien per rytines (šacharit), pietines (mincha) ir vakarines (maariv) pamaldas, stovint veidu į Jeruzalę, todėl liturgijoje vadinama stovėjimu (amida). Kiekvienas besimeldžiantis skaito Aštuoniolika laiminimų atskirai. Aštuoniolika laiminimų susiformavo Antrosios šventyklos laikotarpio pabaigoje. Paskutinės redakcijos autorius – tanajas Gamalielis II (apie 100 prieš Kristų). Maldoje 18 kartų kreipiamasi į Dievą – jis šlovinamas, prašoma įvairių malonių (išminties, nuodėmių atleidimo, sugrąžinti visus žydus į Pažadėtąją žemę, Jeruzalės šventyklos atkūrimo) ir už jas dėkojama. Atkūrus Izraelio valstybę pridėtas dar vienas prašymas – dovanoti Izraeliui taiką. Šabo ir švenčių dienomis Aštuoniolika laiminimų skaitomi su tam tikrais pakeitimais.

1455