Atėnãjas (Athēnaios), 2–3 a., senovės graikų filologas, rašytojas. Kilęs iš Egipto. Išliko veikalas Filosofų puota, kurį sudaro įvairių profesijų žmonių (teisininkų, filologų, poetų, gydytojų) pokalbiai apie muziką, dainas, šokius, valgius, vyną ir kita. Jame gausu vertingų žinių apie antikos laikų kultūrą ir gyvenseną.

273