„Atgaja“, slapta lietuvių jaunimo draugija. Veikė 1889–95 Joniškio, Gruzdžių, Skaistgirio, Žagarės apylinkėse. Įkurta M. J. Slančiausko (faktinis vadovas), Jono Trumpulio, Alekso Ratkaus, L. Vaineikio (padėjo ruošti statutą), A. Baranausko iniciatyva. Draugijai priklausė valstiečių jaunimas. Draugija priešinosi Rusijos priespaudai, žadino tautinę savimonę, plėtojo švietimą, rūpinosi socialiniais reikalais. Nariai platino draudžiamąją lietuvių spaudą, rinko tautosaką. Surinktą medžiagą bei korespondencijas siuntė nelegalių lietuviškų periodinių leidinių redakcijoms, daugiausia Varpui. Palaikė ryšius su Adomu Sketeriu, R. Šliūpu, K. Griniumi, J. Miliausku-Miglovara, J. Tumu-Vaižgantu, J. Jablonskiu, susirašinėjo su J. Basanavičiumi. 1895 suėmus aktyviausius narius draugija nustojo veikti.

1781