Atlánto sleñkstis, Atlanto vandenyno dugno pakiluma, jungianti Grenlandijos, Islandijos, Farerų salas ir Šetlando salas. Virš jo gylis 300–600 m. Atlanto slenkstis trukdo Atlanto ir Arkties vandenynų giluminei vandens apytakai, todėl 700–800 m gylyje vandens temperatūra Atlanto slenksčio pietiniame šlaite 3–5 °C, šiauriniame šlaite mažiau kaip 0 °C. Atlanto slenksčio vakarinė dalis vadinama Grenlandijos–Islandijos slenksčiu, rytinė – Farerų–Islandijos slenksčiu.

2271