„Atmintis“, rezistencinio paveldo bendrija. Įkurta 1993 Kaune prie fondo Į laisvę. Renka ir kaupia Lietuvos kultūros, politinio ir ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai palikimą. Rengia parodas. 1993 įkūrė to paties pavadinimo pelno nesiekiančią leidyklą: įžymių žmonių jubiliejų proga, minint įvairias sukaktis ši leidžia atvirukus, lankstinukus, renginių programas ir knygas. Bendrijos vadovai: L. Dambrauskas (1993–2001), M. J. Bloznelis (2001–2009), Dominikas Petras Akstinas (nuo 2009).

141