Dirmekis Bronius Tomas 1910 01 24Kražiai (Raseinių apskr.) 1961 03 13Čikaga, lietuvių žurnalistas, teisininkas. Dr. (1942). Baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. Dėstė teisę Prekybos institute Klaipėdoje. 1939–40 Lietuvos aido vyriausiasis redaktorius. 1940 pasitraukė į Vokietiją. 1941 grįžo į Lietuvą, dirbo Vilniaus universitete, advokatu Kaune. 1944 pasitraukė iš Lietuvos ir kurį laiką gyveno Paryžiuje. Tobulinosi Bazelio, Vienos, Paryžiaus universitetuose. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Buvo žurnalo Margutis redaktorius, taip pat jo radijo laidų vadovas ir pranešėjas. Parašė knygą Lietuva tironų pančiuose (su V. Rasteniu, 1947).

688