Dirmekis Bronius Tomas 1910 01 24Kražiai (Raseinių apskr.) 1961 03 13Čikaga, lietuvių žurnalistas, teisininkas. Dr. (1942).

Gyvenimo faktai

Baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. Dėstė teisę Prekybos institute Klaipėdoje. 1940 pasitraukė į Vokietiją. 1941 grįžo į Lietuvą, dirbo Vilniaus universitete, advokatu Kaune. 1944 pasitraukė iš Lietuvos ir kurį laiką gyveno Paryžiuje. Tobulinosi Bazelio, Vienos, Paryžiaus universitetuose. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas.

Darbas žiniasklaidoje

1939–40 Lietuvos aido vyriausiasis redaktorius. Buvo žurnalo Margutis redaktorius, taip pat jo radijo laidų vadovas ir pranešėjas.

Veikalai

Parašė knygą Lietuva tironų pančiuose (su V. Rasteniu, 1947).

688